VELE HANDEN

De visie van de Protestantse Gemeente Boxmeer kan alleen waargemaakt worden door de inzet van vele vrijwilligers. Het samenwerken in ambts- en werkgroepen geeft een extra dimensie aan het gemeente-zijn in de vorm van saamhorigheid, gezelligheid en samen gemeente-zijn.

 

De kerkenraad, de ambts- en werkgroepen bestaan allemaal uit vrijwilligers. Deze groepen worden op hun beurt bijgestaan door nog meer vrijwilligers. Ondanks de merkbare teruggang van het kerkelijk leven is de kerk nog steeds de grootste vrijwilligersorganisatie in ons land. Ook al zijn er al veel leden actief, toch streeft de kerkenraad ernaar om nog meer mensen bij het kerkenwerk te betrekken. Het motto hierbij is 'vele handen maken licht werk'. Om mensen te motiveren om ook een bijdrage te leveren aan het kerkenwerk, moet men wel weten wat er zoal gebeurt.

Vrijwilligersactiviteiten

Een greep uit de vrijwlligersactiviteiten:

alt