AMBTSGROEP DIACONIE

De ambtsgroep diaconie werkt in opdracht van de gemeente. Samen delen, dat is wat Jezus ons leren wil. De kern van het hedendaagse diaconaat is samen te vatten met de woorden hulpverlening, solidariteit en pleitbezorging. Er zijn nieuwe noden gekomen en nieuwe groepen mensen die in onze moderne maatschappij bekneld geraakt zijn. De nood ver weg is dichtbij gekomen. De diaconie werkt daarom van binnen naar buiten, in de volgorde van plaatselijk - regionaal – landelijk – wereldwijd. Ook werken wij aan het vergroten van het diaconale bewustzijn van de gehele gemeente (oog krijgen voor) en proberen wij de diaconale betrokkenheid te stimuleren (omzien naar).

Kerntaken

Het werk van de diaconie is in een aantal kerntaken onder te verdelen. De rode draad hierbij is dienstbaarheid:

 • bijstand, verzorging en bescherming
 • algemeen maatschappelijk welzijn
 • signaleren van knelsituaties in de samenleving
 • zorg voor het behoud van de schepping
 • dienst aan tafel en inzameling van de gaven
 • toerusten van de gemeente in de diaconale roeping.
 • bloemengroet
 • autodienst

Concreet

Diaconaat bedrijven betekent continu keuzes maken. Elke gemaakte keuze heeft consequenties voor de uitvoering van de diaconale taken binnen onze gemeente

  • Diaconale zorg
   Er is voor gekozen dat de diaconie geen fondsen vormt of enig vermogen beheert. De diaconie functioneert enkel als 'doorgeefluik'. De diaconie in onze gemeente is dus een arme diaconie.

  • Autodienst AZC
   Praktisch verzorgen wij op zondagmorgen een autodienst voor mensen uit het AZC in Overloon die bij ons de kerkdienst willen bezoeken.

  • Fairtrade
   Onze gemeente gebruikt fairtrade producten (koffie, thee, wijn) en probeert op deze manier bij te dragen aan eerlijke handel. Wij hebben van de gemeente Boxmeer de fairtrade sticker gekregen. Meer informatie bij de gemeente Boxmeer en op www.fairtradegemeenten.nl.

  • Kerkinactie
   Getuigenis en dienst, missionair en diaconaal werk zijn wezenlijke opdrachten voor onze kerk. Onze gemeente is actief bezig met missionair en diaconaal werk, zowel binnen als buiten Boxmeer. 
   Het Landelijk Diensten Centrum voert namens ons en andere kerkelijke gemeenten het grotere missionaire en diaconale werk uit.Dit doen zij onder de naam Kerkinactie. Voor dit werk is veel geld nodig.De diaconie ondersteunt de doelstellingen van Kerkinactie van harte.
  • Diaconaat oecumenisch
   In 2014 is gestart met een oecumenische diaconale werkgroep om te bekijken wat wij op diaconaal gebied samen in onze eigen regio kunnen betekenen. Wij hebben ons door deskundigen laten informeren welke organisaties in onze omgeving welke diensten aanbieden. Wij vonden het confronterend te ervaren dat wij zo weinig wisten van het zeer uitgebreide aanbod in onze directe omgeving. Bij ons kwam het besef naar boven dat wij iets zouden kunnen betekenen bij de bredere bekendmaking van deze diverse instanties en hun diensten. In de kerkbladen van onze gemeente en de parochie geven we hier aandacht aan. We denken nog na over een structurele opzet van bijvoorbeeld laagdrempelige bijeenkomsten waarbij iedereen van harte welkom is.


   Leden van de diaconie zijn Selma de Weerd en Arie Joren.