HISTORIE

Ten tijde van de in 1648 gesloten Vrede van Munster met Spanje, regeerde Frederik van den Bergh vanuit het kasteel in Boxmeer. Hij weigerde een knieval te maken voor de volgens hem 'ketterse en opstandige Protestantse Staten Generaal'. Na een aantal jaren van een strak rooms regime met oorlogen en intriges vanuit het kasteel, maakte raadspensionaris Schimmelpenninck in 1805 een einde aan dit verschijnsel; Boxmeer maakte vanaf die tijd deel uit van de Bataafse Republiek.

Officiant

Tijdens de eerste Boxmeerse volkstelling in 1810 bleek Boxmeer 1822 inwoners te hebben. Onder hen waren er 17 protestants en 2 luthers. Eén van die protestanten was Jacob (Jacques) Heshusius, die te boek stond als 'officiant', oftewel een voorganger van de protestantse gemeente. In 1817 werd hij burgemeester van Boxmeer. Door hem kwamen meer protestanten naar Boxmeer. Tevergeefs werd voorgesteld om van de leegstaande Nepomukkapel een protestants bedehuis te maken.

Twee geloven op één kussen......

Archiefstukken van destijds geven aan, dat er in de voormalige Heerlijkheid geen grote barrières waren tussen hervormden en katholieken. Ondanks het feit dat men bij elkaar in dienst was, bij elkaar op school zat en zelfs met elkaar getrouwd was, werd dit in 1810 teveel 'Boxmeerse oecumene' gevonden. De uitdrukking 'twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen' werd dan ook als een waarheid beschouwd. Een waarheid, die door de rechtgeaarde Boxmeerse katholiek maar zelden op de proef werd gesteld.

Eerste predikant

Omstreeks 1816 ging Boxmeer samen met achtereenvolgens Beugen en Sambeek, dat met Vierlingsbeek verenigd was, tot Boxmeer–Beugen-Sambeek geformaliseerd.

Boxmeer-Beugen-Sambeeks eerste officiële predikant, Frederik Willem Rappard, deed zijn intrede op 12 mei 1816. Onder leiding van de tweede dominee, Wouter Ruttinck, kon na geldwerving en toestemming van Willem I het huidige kerkje worden gebouwd, dat in 1822 werd ingewijd. 22 Jaar later was de bijbehorende pastorie gereed. Pas in het jaar 1924 werd de kerk door middel van het zaaltje met de ambtswoning verbonden.

Diversiteit

Als gevolg van het ontginnen van landbouwgronden en de aanleg van de spoorlijn tussen Nijmegen en Venlo kwamen diverse gezinnen naar Boxmeer om zich er voorgoed te vestigen. Door het ontbreken van een gereformeerde kerk in Boxmeer is de samenstelling van de leden van de Protestantse Gemeente van Boxmeer qua herkomst zeer gevarieerd.

Koningskerkje

De bouw van het koningskerkje in Vierlingsbeek werd mede mogelijk gemaakt door een gift van de toenmalige koning Willem II. De laatste steen van het kerkje werd gelegd in het jaar 1844. Het koningskerkje deed tot 1987 dienst als kerkgebouw voor de Protestantste gemeente Boxmeer. Momenteel vindt er nog een enkele keer in de zomermaanden en op witte donderdag een protestantse dienst plaats. Klik hier om naar de website van het Koningskerkje te gaan.

School

In het jaar 1857 maakte onderwijzer Johannes Jacobus van Rijn ruimte in zijn huis vrij voor een klein schooltje voor protestantse kinderen. Gedurende circa 70 jaar blijft het stil rond het protestants onderwijs. De kinderen van toen bezochten de openbare school.

In 1932 benaderde een aantal ouders het Boxmeerse gemeentebestuur met het verzoek om een ruimte voor een Protestants-Christelijke school. Al na een jaar bleek de school, in de toegewezen marechausseekazerne aan de Spoorstraat, met 58 leerlingen te klein. Bovendien verkeerde het gebouw in een slechte staat. Begin 1951 werd aan de Oranjestraat een nieuwe 2-klassige 'Prot. Chr. School Boxmeer' feestelijk geopend. Deze school werd door de jaren ruimtelijk uitgebreid en bevindt zich aan de Frans Halsstraat 29 te Boxmeer. De school is met de leermethoden volgens het Jenaplan met de tijd meegegaan. Klik hier om naar de website van de school te gaan.